0322 235 57 53 - 54

Yönetim Becerileri

Profesyonel Yönetim Becerileri eğitiminin temel amacı, modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde lider yöneticilik bilgi ve becerilerini etkileşimli bir ortamda katılımcılara kazandırmaktır. Değişim basamaklarında başarılı adımlar atmak ve iyi sonuçlar almak için gerekli bilgi beceri ve uygulamaların aktarıldığı "Profesyonel Yönetim Becerileri" eğitimi değişimi yaşatıyor...

İÇERİK:
 • Lider ve Yönetici
 • Güçlü Kişilik Özellikleri
  • Açıklık
  • Karizma
  • Mücadele Ruhu
  • Yaratıcılık
  • Güven
  • Nitelik ve Bilgi
 • Üstün Yönetsel Beceriler
  • Uzağı Görme
  • Hedef Belirleme
  • Ortaklık Yaratma
  • Yetki Devri
  • İnsan ve Bilgi Odaklı Olma
  • Organizasyonu Bütünüyle Görebilme
 • Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Çatışma ve İletişim Yönetimi
  • Durumsal Liderlik
  • Motivasyon Yaratma
  • Yetenekleri Açığa Çıkarma
  • Takım Oluşturma
  • Adil Ödüllendirme
 • Yüksek Kurumsal Güç
  • Yatay Hiyerarşi
  • Kurum Vatandaşlığı
  • Kalite Bilinci
  • Müşteri Odaklı Düşünme
  • Rekabet Gücü ve Esneklik
  • Değişime ve Öğrenmeye Açıklık