0322 235 57 53 - 54

TS ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi

Doğal enerji kaynaklarının hızla azaldığı günümüzde gelişen teknoloji ile enerjiye olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu talebi karşılamanın en önemli unsurlarından biri de enerjiyi verimli kullanmaktır.

TS ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi, enerjinin verimli kullanılmasına imkan sağlayan bir standarttır. Bu tasarruf ve enerji sistematik yönetimi yoluyla sera gazı emisyonlarının azalmasına yardımcı olacaktır.

TS ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi'nin kurulması, geliştirilmesi, bir enerji politikası çerçevesinde ulusal ve ulslararası yasal şartların karşılanması, enerji hedeflerinin oluşturulması, gereksinimlerin belirlenmesi ve hedeflerin ulaşılması için bir çerçeve oluşturmaktadır.

Bütün işletme ve kuruluşlara uygulanabilir olan bu standart diğer ISO 9001 KYS ve ISO 14001 ÇYS standartları ile entegre edilebilir.