0322 235 57 53 - 54

Satış ve Pazarlama Eğitimi

Eğitimlerimiz kurumların ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak hazırlanır ve şekillendirilir.   

 

KURUMUMUZCA ÖNERİLEN EĞİTİMLER

Farkındalık  Eğitimi:  Kimim, nasıl algılar, nasıl anlamdırır, nasıl tepki veririm?; Kendini tanıma ve gelişim için gerekli farkındalık-kanal ve araçlarının tanıtıldığı başlangıç eğitimidir.


Motivasyon Eğitimi: Katılımcıların  nasıl motive olacakları hakkında farkındalıklarını arttırmayı, kurumun  ve bireyin  ihtiyaçlarının dengeli bir biçimde giderilmesine yönelik bir motivasyon süreci başlatmayı hedefler. Fark edilmeyen ve motive olunması istenen yöne zıt çalışan ihtiyaçların farkındalığını arttırmak diğer önemli bir hedeftir.

Temas/İletişim Eğitimi: Katılımcıların kendileri ve çevreleri ile ilgili farkındalıklarını ortak bir zemin çerçevesinde arttırarak kurumsal bir temas ve güven ortamına katkıda bulunmak ve temasta ya da iletişimde aynı dili konuşmak hedeflenir.


Çatışma Engelleme Eğitimi: Katılımcıların kendi iletişimlerini içsel bir bakışla incelemelerini ve yaşadıkları içsel ve kişilerarası çatışmalarla ilgili tüm kurumca kullanılabilecek ortak bir çatışma azaltıcı farkındalık yaratmayı hedefler.


İşyerinde Stres: Katılımcıların stresi tanımaları, stres algısında zenginlik, farkındalık kazanmaları ve tepki yerine seçenekli,  anın ihtiyaçlarına uygun biçimde davranabilme yeteneği kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış bir eğitimdir.


İlişki Koçluğu: Yetişkin ben, iş yaşamında ben, eş olarak ben, ebeveyn ben olarak kurduğumuz farklı ilişkileri inceleyip anlamlandırabileceğimiz ve sorunlu ilişki kalıplarını değiştirmemizi sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen bir eğitimdir.


Kişisel Gelişim Grup Yaşantı Grubu: Yöneticiler ve çalışanlar için  haftalık ya da aylık olarak düzenlenir. En kalıcı değişim için 15 günde ya da ayda bir gün 6 modül olarak önerilir.

 

Adana'da bununan ofisimize sizi kahve içmeye bekliyoruz!

 

Daha detaylı bilgi için lütfen

0322 235 57 53