0322 235 57 53 - 54

İş Verenler ve Çalışanlar için İş Güvenliği

 

İşverenler

 • İşyerindeki bütün riskleri değerlendirmek, önlemek ve kaynağında mücadele etmek.
 • İSG için araç ve gereçleri sağlamak.
 • Teknoloji ve yenilikleri takip etmek
 • Tehlikeli olanları, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek.
 • Toplu koruma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik vermek.
 • İş - donanım - çalışan arasında uyum sağlanması çalışmasını yapmak.
 • Aynı işyerinde birden fazla işveren varsa İSG konusunda birlikte davranmak.
 • Acil durum planları, yangın önleme planları ve tatbikatları yapmak, bunları kayıt altına almak.
 • Acil tahliye planları yapmak.
 • İSG için İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak.
 • Makine ve donanımlar için koruyucu ekipman bulundurmak.
 • Çalışanlara Kişisel koruyucu donanımlar sağlamak.
 • İşyerinde standart işaretlemeler yapmak.
 • Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sınırlama ve koruma sağlamak.
 • Gürültü ve titreşimle mücadele uygulamaları yapmak.
 • Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek.
 • Ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli iş güvenliği önlemlerini almak.
 • Çalışanları maruz kalacakları risklere karşı sağlık gözetimine tabi tutmak.
 • Eğitim ve bilgi dahil her türlü önlemi almak.
 • İSG politikaları geliştirmek, çalışan ve temsilcileri ile değerlendirme yapmak.
 • Organizasyon yapmak ve önlemleri tüm kademelerde uygulamak.
 • Çalışanları işyerindeki tehlikeler ve mesleki riskler konusunda bilgilendirmek.
 • Çalışanların İSG çalışmalarına katılmalarını sağlamak.
 • İSG çalışmaları için çalışanlara mali yük getirmemek.
 • Alınan tüm önlemlerin uygulamasını ve sonuçlarını denetlemek, gerekirse yeni önlemler almak.

 

zorundadır.

Çalışanlar

 • Çalışanlar, işverenin aldığı tüm İSG önlemlerine uymak zorundadır.
 • Kendilerine teslim edilen kişisel koruyucu donanımları ve ekipmanları düzgün kullanmak zorundadır.
 • Çalışanlar işverenin koyduğu tüm İSG kurallarına uymak, etkinliklere katılmak zorundadır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen

0322 235 57 53