0322 235 57 53 - 54

 

Geleceği şekillendirmek, gelecekte söz sahibi

olmak; kurulan iyi bir yönetim sistemi ile üretim

maliyetlerini düşürüp kaliteye önem vermekle

mümkündür.Nitelikli ve kaliteli insan, kaliteli iş,

kaliteli kurumlar geleceği aydınlatabilir. Böyle

bir ortamda yönetici şekil ve uygulama açısından

önem kazanacaktır.Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı kapsamında; yönetim ve organizasyon, genel işletme, iktisada giriş konularında güncel bilgiler aktarılarak, katılımcıların mevcut bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Sertifika Programımızın İçeriği:

Yönetim ve Organizasyon  tanım ve kavramları,Sistem Yaklaşımı,Planlama,Örgütleme,Kadrolama,Yetki, Güç ve Liderlik, Yetki İlişkileri ve Organizasyon Yapıları, Örgüt Kültürü, Toplam Kalite Yönetimi, İşletme tanım ve kavramları, Özellikleri, İnsan Kaynakları Yönetimi,Pazarlama İlkeleri, Üretim Sistemleri ve Yönetimi, Muhasebe, Finansal Yönetim, İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları, Kıtlık, Tercih ve Fayda, Arz ve Talep, Üretimve Maliyetler, Tam Rekabet Piyasası,

Kamusal Mallar ve Dışsallıklar, Mikro İktisattan Makro İktisada Geçiş, Makro Ekonomik Denge, Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar, Para Teorisi ve Politikası,Toplam Talep – Toplam Arz Analizi ve Enflasyon, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Ekonomik Büyüme ve Kalkınmadır.