0322 235 57 53 - 54

Turizm Teşvik Ve Yatırım Danışmanlığı

 

Turizm Yatırım Belgesi Talebi

Turizm Tesisleri için yatırım aşamasında verilen ilk belgedir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.
Yatırım süresi sonunda ya da tesis tamamlandığında, Turizm işletmesi Belgesi almak için başvuru yapılması gerekir.
Başvuruda bulunulmamış ise, tesis mahallinde durum tespiti için denetim yapılır ve Kanun gereği gereken işlem tesise uygulanır.
Turizm Desteklerinden yararlanmak için Turizm Yatırım izin Belgesi ve Turizm işletme Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

İnceleme Raporu: Yapacağınız tesisin özelliklerine, yatırım yapılacak bölgesine iline göre değerlendirme yapılarak, Turizm işletme belgesi alabilmesini sağlayan şartlarla, devlet desteklerinden en yüksek oranda yararlanma şartları hakkında bilgilendirilir.

Başvuru: Evrakların titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu yapılır.

Takibi: Dosyanın ilgili kurumdan günlük takip edilerek işleme alınmasının sağlanır, işlem süreçleri hakkında firma yetkilileri bilgilendirilir.
Sonuçlandırma: Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım kılavuzu ile birlikte firmanıza gönderilir.

 

Başvuru İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

1.    başvuru Dilekçesi
2.    rapor
3.    ticaret Sicili Gazetesi
4.    imza Sirküleri S. Vergi Levhası
5.    tapu Fotokopisi
6.    imar Durum Belgesi (apart Üniteler Için)

 

Turizm Belgesi

Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgedir.

Dış turizme dönük yatırımlarda, turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapılacak yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
belgelenmesi gerekmektedir.

Yatırım yapmadan önce;
Turizm Yatırım belgesi, Turizm işletme belgesi ayırımları ve birbirine etkisinin iyi bilinmesi gereklidir.
Turizm yatırım izni ile yapılan yatırım tamamlandıktan sonra, talep halinde yasal şartları karşılayan işletmelere Turizm işletme belgesi verilir.
Eğer yasal şartlarda noksanlık varsa bu noksanlık tamamlanıncaya kadar işletme belgesi verilmez.
Bu sebeple yatırımın konusuna, kapasitesine, sınıfı veya yıldız sayısına göre istenen şartların yatırım öncesi bilinmesi ve projelendirmenin buna göre yapılması gerekir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi

3 (üç) yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri, dağ (yayla) turistik tesisleri, apart oteller, butik oteller ve benzeri birçok konular Yatırım Teşvikleri kapsamında desteklenmektedir.
Bu desteklerden yararlanmak için Yatırım Teşvik Belgesi alınması gereklidir. Bu belgeyi alabilmek için yatırım aşamasında öncelikle;
a.    Turizm yatırım belgesi
b.    Yatırım yapılacak tesisi için ÇED belgesi,
Alınması ve diğer gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılması gereklidir.
Yatırım Teşvik Belgesi, Turizm Yatırım ve Turizm işletme Belgesi başvuru dosyalarının hazırlanması deneyim sahibi olmayı gerektirir.

 

Turizm Belgesi Verilebilecek Yatırımın Türleri

Asli Konaklama Tesisleri

Oteller, Moteller, Tatil Köyleri, Ponsiyonlar,

Kampingler, Apart Oteller, Hosteller

Yeme - içme ve Eğlence Tesisleri

Lokantalar, Kafeteryalar, Eğlence Yerleri

Sağlık ve Spor Tesisleri

Termal Turizmi Tesisleri, Sa$ilıklı Yaşam Tesisleri,

Yüzme Havuzları, Spor Tesısleri, Golf Tesisleri

Rekreasyon Tesisleri

Eğlence Merkezleri, Temalı Porkiar, Günübirlik Tesisleri,

Kış Sporları ve Kayak Merkezleri Mekanik Tesisleri

Kırsal Turizm Tesisleri

Çiftlik Evi-Köy Evi, Yayla Evi, Dağ Evi

Özel Tesisler

Özel Tesisler, Butik Oteller

Bileşik Tesisler

Turizm Kentleri, Turizm Kompleksieri, Tatil Merkezleri,

Zincir Tesisler, Personel Etiitım Tesisleri

Diğer Tesisler

Mola Noktaları, Yüzer Tesisler, Tatil Siteleri ve Viiiaları

Yat Turizmi Tesisleri

* Yat Yatırımı ve işletmeciliği

(Yat Turizmi Kapsamında)

* Yat Limanları Yatırımı ve işletmeciliği

Seyahat Acenteleri (1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve

Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu Kapsamında)

Kongre ve Sergi Merkezleri

 

 

Turizm Belgesinin Sağladığı Haklar

 • Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı
 • Turizm kredileri
 • Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi
 • Elektrik ücretlerinin o bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi.
 • Haberleşme kolaylıkları
 • Personel çalıştırılması
 • Alkollü içki satışı
 • Turizmi Geliştirme Fonu kolaylıkları
 • Yat turizminde hak ve kolaylıklar
 • Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile sağlanan kolaylıklar
 • İşletme kredisi
 • Telekomünikasyon kolaylıkları 

 

Turizm İşletme Belgesi Talebi

Turizm Tesisleri için işletmeye geçiş aşamasında verilen belgedir.

Belge talep edilen tesisin tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir.

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

Turizm Desteklerinden yararlanmak için Yatırım işletme Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

 

Firmanıza Sunabileceğimiz Hizmetlerimiz

İnceleme Raporu: Yapacağınız tesisin özelliklerine, yatırım yapılacak bölgesine iline göre değerlendirme yapılarak, Turizm işletme belgesi alabilmesini sağlayan şartlarla, devlet desteklerinden en yüksek oranda yararlanma şartları hakkında bilgilendirilir.

Başvuru: Evrakların titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu yapılır.

Takibi: Dosyanın ilgili kurumdan günlük takip edilerek işleme alınmasının sağlanır, işlem süreçleri hakkında firma yetkilileri bilgilendirilir.
Sonuçlandırma: Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım kılavuzu ile birlikte firmanıza gönderilir.

 

Başvuru İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

1.    Başvuru dilekçesi:
2.    Rapor
3.    Ticaret sicili gazetesi
4.    imza sirküleri S. Vergi Levhası
6.    İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
Yatırımın özelliği ve turizm bölgesine göre farklı belge yada fikir projesi talep edilecektir.

Adana'da bununan ofisimize sizi kahve içmeye bekliyoruz!

 

Daha detaylı bilgi için lütfen

0322 235 57 53