0322 235 57 53 - 54

TS EN ISO 13485:2003 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri

TS EN ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Standardı temel alınarak oluşturulmuş, tıbbi cihaz üreticileri için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır.

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, rekabet avantajı elde etmek, müşteri memnuniyeti sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissetmektedir.
Tıbbi cihaz üreticilerinin Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösterebilmeleri birçok yasal engeli aşmalarına bağlıdır. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede bazı tip tıbbi cihaz üreticilerinin iSO 13485 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaları yasalarca zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede CMDCAS (Canadian Medical Devices Conformity Assessment System) oluşturulmuştur.

TS EN iSO 13485:2003 Medikal Sektörde Kalite Yönetim Sistemi Stondcrdulvledikol Sektördeki imalatçıları, distribütörleri, ithalat ve ihracatçıları ve bu hizmetleri sağlayan kuruluşları yapılandırmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu sistem AB Tıbbi Cihazlar Direktifi ile uyumlu olup CE markası ile birlikte uygulanmaktadır Ürünlerine CE işareti koyması gereken firmalar Ek i ve Ek ii modüllerini kullanmak zorunda olduklarında TS EN iSO 13485:2003 belgesi de almaları gerekmektedir.