0322 235 57 53 - 54

Satış Sonrası Ve Hyb Danışmanlığı

 

Satiş Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Nedir?

Imalatı yapılan veya üretilen ürün garanti belgesi gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa bu belgeyi alabilmek için önce Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi "SSHYB" alınması gerekmektedir.

 

Garanti Belgesi Gerektiren Ürünler

Garanti belgesi gerektiren ürünler yasa ile tespit edilmiş ve yayınlanmıştır. Ürününüze garanti belgesi gerekiyor mu? Doğru tespit edilmesi gerekir.
Ürününüzün G.T.i.P numarasına ve tanımına göre garanti belgesi gerektiren ürünler listesinden tespit edebilirsiniz.

  • 12 haneli G.T.i.P numarası,
  • Ürünü tanıtıcı kısa bilgi,
  • Ürününüzün kullanım alanlarını,
  • Ürününüze ait açıklayıcı resim,

 

Görüş Başvurusu

Son zamanlarda gelişen teknoloji hızı sebebiyle ürünlerin özellikleri farklılaşmakta ve önceden bilinen standartları değişebilmektedir. Bu da ithalatçının sorun yaşamasına sebep olmaktadır. TSE kurumundan resmi görüş başvurusu yapılarak ortalama 1,5-2 ay gibi bir zaman süren görüş başvurularının yapılması gerekmektedir.
Görüş başvurusunun sonucuna göre ürün için standart belirlenir ve bu doğrultuda ilgili servis tarafından firmanız adına ayarlanır.

 

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi "sshyi" Nedir?

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak;
"Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeyi, ifade eder."
 
Firmanızın bir ürünü sattıktan sonra bu ürünün garanti süresi içinde yasal şartlara uygun yeterli servis ve yedek parça desteğinizin verilebileceğini kanıtlayan bir belgedir. Garanti Belgesi gereken ürünler için önceden alınması ve garanti belgesi başvurusunda kullanılması gereken zorunlu bir belgedir.
Bu belgeyi alabilmek için bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.
 
Ürününüz için 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması gerekebilir.
Bu listede ürün gruplarını, kaç bölgede, en az ve toplamda kaç servis kurmanız veya kaç servisle sözleşme yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz.

 

Teknik Servis Kurulum Aşaması

Satışlardan sonra montaj bakım onarım hizmetleri sağlayabilmek için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip teknik servisleri kurulması veya mevcut teknik servislerle sözleşme yapılarak servis ağı kurulması gerekmektedir.
Servis ağı kurulumu: Ürünlerinizin standartlarına uygun hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip servisler ile firmanız adına sözleşme yapılarak servis ağı kurmaktadır.

Servis Eksiğinin tamamlanması: Servisin sözleşme süresi içinde kapanması veya hizmet veremeyecek duruma düşmesi halinde yeni bir servisle sözleşme yaparak firmanızın servis eksiğini tamamlamaktadır.

 

Servis Sözleşmelerinin Süreleri

Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
Sözleşme yapılan servisleriniz ile sözleşme süresinin devamı için teknik servislere sözleşme ücretleri ödenerek her yıl yenilenmesi ve Türk Standartları Enstitüsü'ne verilerek kayıt yaptırılması gerekmektedir.

 

Satiş Sonrası Yeterlilik Belgesinin Süresi Ve Yenilenmesi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 2 yıl geçerlidir. Yenileme müracaatlarının belgenin süresinin bitmesine 1 ay kala yapılması gereklidir.
Servis değişikliği yapılması halinde değişikliklerin 15 gün içersinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

 

Satıcı Firmanın Sorumlulukları

Malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edilemez.

Tüketiciye servis hizmetinin verilmemesi ve sorunun giderilmemesinden sırası ile üretici - ithalatçı, satıcı ve teknik servis sorumludur.
Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz.

 

Tarimsal Destek Krediler Ziraat Bankası

Yatırım Teşvik belgesi alabilmek için hayvan sayısı illere göre değişmektedir.
Hayvancılık yapacak yatırımcılar;
Yatırım teşvik belgesi almaya gerek kalmadan, Ziraat Bankasından HOH sıfır faizli kredi alarak hayvancılık yapabilirler.
Kimler kredi alabilir?
1. 10baş ve üzeri büyükbaş hayvan,
2. 50 baş ve üzeri koyun,
3. 100 baş ve üzeri küçükbaş hayvan besi işletmesi Kurmak ve yükseltmek isteyen yatırımcılar,
Ziraat Bankasından 7.500.000 TL'ye kadar HOH sıfır faizli 7 yıl vadeli kredi alabilirler.
Teşvik Belgeli Yatırımlar
1.Yatırım Teşvik Belgesi alarak devlet desteklerinden yararlanabilirler. Ayrıca,
2.Ziraat Bankasından 7.500.000 TLye kadar HOH sıfır faizli 7 yıl vadeli kredi alabilirler.
Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için Bölgeye göre hayvan sayıları; Bu kapasitelerin altındaki yatırımlar için Teşvik belgesi alınamaz.

 

Hayvancılık Konusu

Bölge

En az kapasitesi

Büyük baş besicilik entegre tesislerinde

i 2 Bölge

700 baş/dönem

3-4 Bölge

500 baş/dönem

 

 

 

St inekciliği entegre tesislerinde

1-2 Bölge

500 baş/dönem

3-4 Bölge

300 baş/dönem

 

 

Süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde

1-2 Bölge

2000 baş/dönem

3 4 Bölge

i 000 baş/dönem

 

 

 

Kanatlı entegre tesislerinde

1-2-3-4 Bölge

100,000 Adet/dönem