0322 235 57 53 - 54

NEDEN KURUMSAL İLETİŞİM?


          Amaçları ne olursa olsun, kurumsal özellikleri taşıyan ve bu özellikleriyle toplumsal yapının bir parçası olan kurum ve kuruluşlar, yaşamlarını içte ve dışta kurulan bir ilişkiler düzeni içinde sürdürürler.

Bu ilişkilerin denetim altına alınması, belirli bir yapısal düzen ve amaç içinde işlemesi etkili bir iletişim politikasının izlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Çünkü kurumların, işlevleri doğrultusunda dinamik bir yapıyı oluşturmaları ve geliştirerek sürdürmeleri gerekmektedir.

Aşamalı (basamaksal) ve yatay olarakoluşturulan bu yapı içerisinde bu boyutları da aşan çeşitli iletişim mekanizmaları gerçekleşmektedir.

 

          Verimli ve kaliteli hizmet üretmek amacında olan kurumlar, en azından kurum içinde gelişen yatay ve dikey iletişimi, kurumun başarısını artırmaya yönelik olarak kılavuzlamak durumundadırlar.

        Kurum içindeki huzurlu ve verimli çalışma ortamı, kurumun hedeflerine ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Bu ortamın sürdürülmesi, sağlıklı ve etkili bir iç iletişim planının oluşturulup uygulanmasıyla sağlanır.Kurum içi iletişim, şirket içinde arzu edilen dengelerin sağlanmasına ve süreç içerisinde korunmasına destek olur.           

        Sertifika Programımızın amacı çalışanlarınızın, kurumun hizmet, plan ve hedeflerinden şayet mevcutsa problemlerinden ya da düzeltilmesi gereken unsurlardan haberdar edilmesi,çalışanlarda bir aidiyet duygusu ve takım ruhu oluşturularak,kurum bilincine uygun hareket edilmesinin sağlanmasıdır.