0322 235 57 53 - 54

Finans Danışmanlığı

 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Türkiye Kalkınma Bankası yurt içinde faaliyet gösteren Yatırımcı, Şirket ve Kobilere faaliyet alanlarında yapacakları yatırım, iş geliştirme ve modernize konularında düşük faizli ve uzun vadeli ulusal ve uluslar arası kaynaklı kredi imkânı sağlamaktadır.

 

KREDİ TÜRLERİ:

- Kalkınma Yatırım Kredisi

- Kalkınma İşletme Kredisi

- Apeks (Toptan Bankacılık) Kredileri

 

KİMLER YARARLANABİLİR:

Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, sektörlerinde faaliyette bulunan Yatırımcılar, Şirketler ve Kobiler yararlanabilir.

 

KREDİ LİMİTİ:

Kredi limiti, hazırlanan projenin toplam yatırım miktarına göre belirlenmekte olup, kredi üst limiti bulunmamaktadır.

 

 

AVRUPA KALKINMA BANKASI

KOBİ'lerin yapacakları yatırımların yurt içi ve yurt dışı harcamalarının finansmanıdır.

 

KREDİ TÜRLERİ:

- Kobi geliştirme Kredisi

 

KİMLER YARARLANABİLİR:

Yatırım tutarı 25.000.000 EURO aşmayan ve çalışan sayısı 250 kişiden az olan Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gerçekleştirecekleri yatırımlar ve yenilenebilir enerji projelerine ilişkin yatırımlar

 

KREDİ LİMİTİ:

En fazla 5.000.000. EURO

 

 

İSLAM KALKINMA BANKASI

Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcıların belge kapsamında yerli ve ithal makine-teçhizat alımlarının ve bu makine-teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanıdır.

 

KREDİ TÜRLERİ:

- Yatırım Kredisi

 

KİMLER YARARLANABİLİR:

Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan yatırımcılar. Makine teçhizat bedelinin %100'ü kredilendirilebilmektedir.

 

KREDİ LİMİTİ:

En az 500.000 USD,
En fazla 10.000.000 USD

 

 

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası kaynaklı yatırım ve hibe programların konulu finansman kaynakları

 

KREDİ TÜRLERİ:

- Kobiler İçin Finansmana Erişim Projesi II

 

KİMLER YARARLANABİLİR:

Kobiler

 

KREDİ LİMİTİ:

2012 - 2014 yılı türkiye programı çerçevesinde, yurt içinde faaliyet gösteren kobilere kullandırılmak üzere toplam 100 milyon ABD doları tutarındaki fon.

 

 

TÜRK EXİM BANK

Türk Eximbank'ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

 

KREDİ TÜRLERİ:

- Kısa Vadeli İhracat Kredileri

- Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredileri

- Dünya Bankası ve Avrupa Kalkınma Bankası Kaynaklı Kredi Programları

 

KİMLER YARARLANABİLİR:

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçılar, imalatçı-ihracatçılar, ihracatçı firmalar.

 

KREDİ LİMİTİ:

FOB ihracat taahhüdünün % 100'ü kredilendirilmektedir.

( FOB: Alıcı ile satıcı arasında kararlaştırılan bir fiyatın, malın satıcı tarafından belli bir limanda gemi üzerinde teslimi )