0322 235 57 53 - 54

Devlet Destekleri 

 

Kosgeb

Kimlere destek verir :  1-250 arasında çalışanı olan üretim-hizmet-ticaret firmalarına destek verir.
Destek şekli nedir : Büyük kısmı geri ödemesiz hibe olmak üzere bazı kalemlerde kredi vermektedir.

Destek kalemleri şunlardır :
Başlangıç sermayesi  ,
Belgelendirme Desteği ,
Bina tadilatı ,
Danısmanlık Desteği ,
Eğitim Desteği ,
Enerji Verimliliği Desteği ,
Eslestirme Desteği ,
İsgem Yönetim ,
İsletme Giderleri Desteği ,
İsletme Kurulus Desteği ,
Kira Desteği ,
Kurulus Dönemi Makine,teçhisat,ofis donanım ,
Küçük tadilat , Kosgeb
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet ,
Mobilya Donanım ,
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ,
Personel Gideri Desteği ,
Proje Danısmanlık Desteği ,
Proje Tanıtım Desteği ,
Sabit Yatırım Desteği ,
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği ,
Tanıtım Desteği ,
Tasarım Desteği ,
Test, Analiz ve Kalibrasyon ,
Yurt Dısı İs Gezisi Desteği ,
Yurt İçi Fuar Desteği ,
Yurtdısı Kongre/Konferans/Fuar ,Tübitak

Kimlere destek verir :  1-250 arasında çalışanı olan ARGE   yapan / yapacak şirketlere destek verir.
Destek şekli nedir : Geri ödemesiz %  50-75 arasında  hibe olarak vermektedir.

Destek kalemleri şunlardır :
Alet, malzeme ve sarf giderleri ,
Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Arge hizmet giderleri ,
Personel giderleri ( projede yer alan tüm personel 18 aya kadar ), 
Seyahat giderleri, ,
Teçhizat, ,
Türk Patent Enstitüsünden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil giderleri, ,
Yayın alım giderleri, ,
Yazılım,
Yeminli mali müşavir giderleri, ,
Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri ,

 


Hazine Müsteşarlığı

Kimlere destek verir :Yeni yatırımlara destek verir

Destek kalemleri şunlardır :
Gelir vergisi istisnası   ,
Gümrük vergisi istisnası  ,
Harçlar vb. istisnaları  ,
Hazine fonlarından kredi  ,
Kdv istisnası  ,
Ssk primi desteği ,
Yatırım yeri tahsisi ,
Yatırıma devlet desteği  ,Dış Ticaret Müsteşarlığı

Kimlere destek verir :  Yurtdışında mağaza - ofis - depo - showroom  açacak şirketlere  destek verir.
Destek şekli nedir : Geri ödemesiz, kalemine göre değişik oranlarda 2,9 milyon usd. hibe olarak vermektedir.

Destek kalemleri şunlardır :
Araba kiralama giderleri ,
Ar-ge ve Patent destekleri ,
Defile, kokteyl, Show organizasyonları ,
Demirbaş destekleri ,
Eğitim destekleri ,
Fuar destekleri ,
İş ile ilgili numune masraflarının % 70 i ,
Kalite belgelendirme destekleri ,
Kira destekleri ,
Marka tescil destekleri ,
Pazar araştırma destekleri ,
Pazar araştırma gezisi masrafları ,
Promosyon ve eşantiyon giderleri ,
Reklâm panoları ,
Reklâm ve tanıtım destekleri ,
Seminer ve konferans ,
Sponsorluklar ,
Tercüman ve doküman masrafları ,
TV ve dergi reklâmları ,
Ulaşım ve otel giderleri ,
V.b. firma giderlerine destek verilmektedir. ,
Web sitesi, web reklâmları, tanıtım cd si ,
Yabancı dilde hazırlanan katalog, tanıtım broşürleri ,

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kimlere destek verir :  KOBİ - STK -ÜNİVERSİTELER-Kar amacı güden -gütmeyen kurum ve kuruluşlara destek vermektedir.
Destek şekli nedir :  Açıkladıkları konu başlığına uygun olan projelere geri ödemesiz 400.000 tl. kadar hibe olarak vermektedirler.


Ahiler Kalkınma Ajansı
Çukurova Kalkınma Ajansı
Dicle Kalkınma Ajansı
Diyarbakır Şanlıurfa Kalkınma Ajansı
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
İstanbul Kalkınma Ajansı
İzmir Kalkınma Ajansı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Mevlana Kalkınma Ajansı
Orta Karadeniz Kalkınma AjansıKırsal Kalkınma Destekleri

Kimlere destek verir :  Tarım ve Hayvancılık yapan / yapacaklara destek verir.
Destek şekli nedir :  Projelere geri ödemesiz hibe ve kredi  olarak vermektedir.

250.000 tl.  kadar geri ödemesiz hibe destek alacak üretim konuları
Tüm Bitkisel Ürünler (Tütün hariç),
Hayvansal Ürünler ,
Tüm Su ürünleridir

Ziraat Bankası Tarımsal Kredileri 7.500.000 tl kadar kredi  (faiz oranı ortalama % 5,2)

 

Türkiye Kalkınma Bankası

Kimlere destek verir :  Sanayi, turizm, eğitim, sağlık, sektörlerinde faaliyette bulunan yatırımcılar yararlanabilir.
Destek şekli nedir :  projelere 2 yıl ödemesiz,5 yıllık krediler verilir.


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

Kimlere destek verir :  Arge çalışmalarını destekler.
Destek şekli nedir :  projelere 1.000.000  USD.  Geri ödemeli faizsiz kredi.