0322 235 57 53 - 54

CE İşareti Konusunda Verdiğimiz Hizmetler

 

 • İSG yasal mevzuatı hakkında bilgilendirme
 • Organizasyonun düzenlenmesi
 • Tehlike-Risk-Risk Analizi hakkında bilgilendirme
 • Mevcut durumun tespiti -Risk analizi
 • ISG politikasının ve hedeflerinin belirlenmesi
 • Prosedür ve talimatların oluşturulması (Varsa sistem dokümanlarının OHSAS'la uyumlaştırılması)
 • İş talimatları, kontrol belgeleri ve ölçme-izleme yöntemlerinin belirlenmesi
 • Kalite El Kitabının OHSAS la uyumlaştırılması
 • OHSAS sisteminin uygulanması
 • İç tetkiklerin yapılması
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması
 • Performans raporu hazırlama ve Yönetimin gözden geçirmesi Belgelendirme Kuruluşuna Başvuru Evraklarının Hazırlanması