0322 235 57 53 - 54

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı “Operasyon Teklif Çağrısı”

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı “Operasyon Teklif Çağrısı”

IPA IV. Bileşeni altında yer alan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında “Operasyon Teklif Çağrısı” yayınlanmıştır. İKG OP öncelik eksenleri altında hazırlanacak yeni operasyonların fonlanması planlanmaktadır.

Operasyonun 4 öncelik alanı aşağıdaki gibidir:

Öncelik 1: Özellikle kadın istihdamını artırarak ve genç işsizlik oranlarını düşürerek iş gücüne daha fazla kişi kazandırmak.

Öncelik 2: Eğitimin kalitesini geliştirmek ve işgücü piyasası ile eğitim arasındaki bağları güçlendirerek ve özellikle de kızlarda eğitimin tüm seviyelerine kayıt düzeyini artırarak beşeri sermayeye katkıda bulunmak.

Öncelik 3: İşçilerin, kurum ve girişimcilerin uyum yeteneğini artırmak için özellikle Hayatboyu öğrenmenin desteklenmesi ve şirketler ve işçiler tarafından insan kaynakları yatırımlarının teşvik edilmesine yönelik faaliyetler.

Öncelik 4: Dezavantajlı kesimlere işgücü piyasasında sürdürülebilir sağlayan ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele imkanı tanıyan ve fırsatlar yaratan bir işgücü piyasasının geliştirilmesine yönelik çalışmalar.

Fonların coğrafi dağılımı tüm Türkiye’yi kapsamaktadır ve 2 öncelikli bölge kapsamında %50 oranında paylaştırılmıştır. Bu bölgeler:

Öncelikli Bölge 1: 12 NUTS II düzey bölgesi.

TABLO-1: 12 NUTS II DÜZEY BÖLGESİ (öncelik alanı 1)
Bölge İller
TR A1: Erzurum, Bayburt, Erzincan
TR A2: Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır
TR B1: Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
TR B2: Van, Bitlis, Hakkari, Muş
TR C1: Gaziantep, Adıyaman, Kilis
TR C2: Diyarbakır, Şanlıurfa
TR C3: Batman, Mardin, Siirt, Şırnak
TR 63: Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye
&TR 72: Kayseri, Sivas, Yozgat
TR 82: Kastamonu, Çankırı, Sinop
TR 83: Samsun, Amasya, Çorum, Tokat
TR 90: Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize


Öncelikli Bölge 2: Kalan 14 NUTS II düzey bölgesi.

Operasyonlara uygun başvuru sahipleri aşağıdaki gibidir:

*   Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

*   Kalkınma Ajansları

*   Ulusal düzeyde örgütlenmiş işveren örgütleri ve işçi sendikaları konfederasyonları (Türkiye ve AB Üye Devletler)

*   Büyükşehir Belediyeleri

*   Üniversiteler

*   Talep edilen fon miktarı düzeyinde en az 1 proje tamamlamış olan STK’lar

Operasyonel Programlar için ayrılan bütçe toplam 144 milyon Avro ’dur ve bu meblağ öncelik alanlarına göre aşağıdaki şekilde bölünmüştür.

*   Öncelik 1: 63 milyon Avro

*   Öncelik 2: 28 milyon Avro

*   Öncelik 3: 33 milyon Avro

*   Öncelik 4: 20 milyon Avro 

Bu çağrı kapsamında finanse edilen operasyonların uygulama süresi en fazla 24 Ay olabilir.

Operasyon Teklif Çağrısı kapsamında Ankara'da 4 Şubat 2013 tarihinde bilgilendirme günü, 5-6 Şubat 2013 tarihlerinde ise Proje Başvuru Belgesi (OIS) Hazırlama eğitimi düzenlenecektir.

Operasyonlara başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 25/02/2013 saat 16:00 tarihine kadar gerçekleştirilmelidir.

 

Kaynak: ab.gov.tr

Facebookta Paylaş