0322 235 57 53 - 54

Arge Destekleri S.S.S

Genel Sorular

 

1.       Araştırma Geliştirme Desteklerini Hangi Kuruluşlar Veriyor?

TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı ( TEYDEB ), Türkiye Teknoloji ve Geliştirme Vakfı (TTGV ) ve belli oranda Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bu tür destekler vermektedir.

 

2.       TEYDEB ve TTGV Kimdir?

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV ), 26 Özel Sektör, 6 Kamu, 10 Şemsiye Kuruluş ve 14 Şahısın biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf'tır.

 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, TEYDEB , TÜBİTAK 'a bağlı Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek için oluşturulan programlar ve planlanan faaliyetler yürütmekle görevli bir başkanlıktır.

 

 

3.       TEYDEB ve TTGV'nin Destek Yöntemleri Farklı Mıdır?

 

TTGV, destekleri geri ödemeli, kredi şeklinde verir. Sıfır faizli olmakla birlikte çeşitli masraf ve hizmet bedeli adı altında ödeme alır veya kesinti uygular. Bu kesintiler desteklere göre değişmekle birlikte döviz bazında %1-1,5 gibi yıllık maliyet oluşturur.

Verilen krediler döviz (Amerikan doları) bazındadır.

 

TEYDEB, tamamen geri ödemesiz, hibe şeklinde destekler verir. Destekler YTL bazındadır.

 

4.       TEYDEB ve TTGV arasında bir bağlantı var mıdır?

 

TTGV'nin kuruluşunda bulunan bir çok özel sektör ve kamu kuruluşu yer almıştır. TÜBİTAK burada yer alan 6 kamu kuruluşlarında biridir.

 

Ayrıca, TEYDEB'e başvurusu yapılan projeler TTGV tarafından da desteklenebilmektedir.

 

5.       Ar-Ge nedir?

Araştırma Geliştirme kelimelerinin kısaltması olarak kullanılır. Yenilik yapma ya da yaratma sürecine Ar-Ge denilir.

 

6.       Yenilik nedir?

Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmektir.

 

Teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder.

 

7.       Ne yenilik değildir?

Estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler yenilik değildir.

 

8.       Üründe yenilik nedir?

Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir üründür.

 

9.       Üretim yöntemlerinde yenilik nedir?

Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemdir.

 

10.   Üründe yenilik kaç grupta incelenir?

 

Üründe yenilik 5 ana grupta incelenir.

1.       Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)

2.       Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

3.       Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi)

4.       Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi

5.       Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

 

11.   Süreç yeniliği kaç ana grupta incelenir?

Süreç yeniliği 2 ana grupta incelenir;

1.       Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması

2.       Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi

 

12.   Ekonomik yararı olmayan bir proje destek alabilir mi?

Hayır, alamaz. Söz konusu projenin mutlaka ekonomik bir getirisi olması gerekmektedir.

 

13.   Yatırım ağırlıklı bir proje desteklenir mi?

Hayır, projenin mutlaka yenilik içermesi gerekir. Yenilik elde etmeye yönelik harcamalar destelenir.

 

14.   Ar-Ge çalışmaları için gerekli ekipmanlar üretimde de kullanılacaksa, destek kapsamına girer mi?

 

Alınacak makina/ekipman vs... mutlaka Ar-Ge için gerekli ise desteklenir. Fakat üretimde de kullanılacağı için hibe tutarı "oransal destek" olarak belirtilen aynı bir oranla belirlenir.

 

15.   Teknokent firması olmak avantaj mıdır?

Projenin kabul edilmesi açısından büyük bir etkisi yoktur. Fakat, teknokentte çalışan personelin maaşı daha yüksek oranda desteklenir.

 

16.   İthal edilen bir ürünün yerlileştirilmesi destek kapsamında mıdır?

Evet. Teknolojik olarak dışa bağımlılığı azaltıcı, yabancı bir ürünü yerlileştirici faaliyetler teşvik kapsamında ve avantajlı projelerdir.

 

17.   Kalite belgelerine sahip olmak bir avantaj mıdır?

Önerin kuruluşun kalite güvence sistemi alt yapısına sahip olması, vizyon ve misyonunda Ar-Ge'yi vurgulaması artı puandır.

 

18.   Daha önceden Ar-Ge projesi desteklenen bir firma yeniden başvurabilir mi?

KOBİ Ar-Ge Destek paketi hariç proje sınırlaması yoktur. Firmanın uygun olan tüm projeleri desteklenir.

 

19.   Destekler nasıl ödenmektedir?

Destekleyen kuruluşa göre değişmekle birlikte, firma tarafından belli bir dönem harcamalar yapıldıktan sonra firmaya ödeme yapılmaktadır. TEYDEB 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık olmak üzere 2 dönem şeklinde harcamaları değerlendirmekte ve ilgili döneme ait harcamalarını hibe oranı kadarını geri ödemektedir. TTGV ise aylık dönemlerle harcama tutarı üzerinden kredi vermektedir.

 

20.   TÜBİTAK-TEYDEB'den alınan hibe nasıl geri ödenmektedir?

 

Hibe, geri ödemesiz destek, bağış demektir. TEYDEB'den alınan destek, geri ödemesizdir.

 

21.   Bu desteklere başvurmak için danışman zorunlu mudur?

 

Bu desteklere başvurabilmek için danışmanla çalışılması bir zorunluluk olmadığı gibi başvuru sahibi kişi/kurum tarafından yeterince zaman ve kaynak ayrılırsa dışarıdan herhangi bir desteğe de ihtiyaç olmayabilir.

 

22.   Danışmanla Çalışmalı mıyım? Neden?

 

Destek Programları, süreçler, dosya hazırlanması ve projenin uygulanması aşamalarında yeterince tecrübeli personeliniz ve bu personelinizin kendi işleri haricinde bu çalışmalar için yeterince zamanı varsa, HAYIR danışmanla çalışmanıza gerek yoktur.

 

Destekler konusunda tecrübeniz yok ve kendi başınıza da tecrübe kazanmak istemiyorsanız, vaktinizi uzmanlaştığınız işlere harcamayı daha doğru buluyorsanız, gerektiğinde istemediğiniz ama doğru olan şeylerin size söylenmesinin menfaatinize olduğunu düşünüyorsanız, EVET uzman bir danışman ekibi ile çalışmalısınız.

 

23.   Danışman bana ne katkı sağlayacak ?

 

Öncelikle şunu unutmamalısınız, projeyi yapan ve bilen sizsiniz. Danışman sadece sizin anlattığınız kadarını bilebilir.

 

Danışman ekibin size sağlayacağı katkı; Planladığınız projenin karşı tarafa doğru ve istenilen şekilde aktarılması, sürecin hatasız şekilde yürütülmesi ve desteğin planlandığı şekilde alınmasıdır.

 

24.   Danışman olarak hazırladığınız projenin %100 destekleneceğini garantileyebilir misiniz?

 

Başka hiçbir danışmanın veremeyeceği gibi bizler de TEYDEB yada başka bir fon için hazırladığı hiçbir proje için projenin kabul edilme garantisini veremeyiz.

 

Herhangi bir garanti verilmesi için bazı hususların daha önceden belli olması gerekmektedir.

 

Hazırlanan projeler öncelikle TEYDEB'de görevli bir uzman tarafından değerlendirilmekte, daha sonrasında projenize hakemler atanmaktadır. Atanan bu hakemler sizlerle yapacağı görüşmeler neticesinde bir rapor hazırlayıp TEYDEB'e göndermektedirler. Bu raporlar ve uzman görüşleri toplanan komitede görüşülmekte ve proje hakkında karara varılmaktadır.

 

Bu kadar farklı aşama ve kişilerin değerlendirmesinden geçen böyle süreçte normal koşullar altında herhangi bir aşamanın etki altında olamayacağını düşünüyoruz.

 

Ekibimiz, tecrübelerine dayanarak projenizin desteklenme şansının yüksek yada düşük olduğunu söyleyebilir ve istenilen şartlarda hatasız ve eksiksiz (bazen de fazlasız) bir dosya ile başvurunun yapılmasını garanti edebilmektedir.

 

Bundan fazlasını taahhüt eden herhangi bir kişi/kuruluşa itibar etmemenizin sizin lehinize olacağını ifade etmek isteriz.

 

 

25.   Bir girişimciyim, çok iyi bir projem var fakat sermayem yok. Destek alarak bu projeyi gerçekleştirebilir miyim?

 

Ülkemizdeki destek mekanizmaları hiçbir sermayeniz olmadan projenizi gerçekleştirebilmeyi mümkün kılmamaktadır.

Söz konusu destekler sonradan ödeme şeklinde gerçekleşmektedir. Belli dönemlerde (TEYDEB destekleri için bu dönemler Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık arasıdır) yaptığınız harcamaları beyan edip, daha sonrasında geri alabilirsiniz. Harcamanın size geri dönmesi beyan edildikten sonra yaklaşık 3-4 ay olabilmektedir. Harcamaları da ortalama 3 ay dersek, bu projeniz için en az 6-7 aylık işletme sermayesine ihtiyacınız olacağı anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte projenizin bazı dönemleri için teminat göstererek, o dönemki harcamalarınızın %40'ı kadar avans alabilirsiniz.

 

26.   Bugüne kadar hiç yapılmamış bir projem var destek alabilir miyim?

 

Yalnızca projenizin Ar-Ge içeriyor, yenilikçi olması destek alabilmeniz için yeterli değildir. Aynı zamanda projeyi öneren kişi/kuruluş olarak bu projeyi yapabilecek teknik kapasiteye sahip olmanız ve projenin ticarileşebilme potansiyelinin de olması gerekmektedir.

Unutmayınız ki, projeler bir ekip ürünüdür. Gerekli/yeterli ekip yoksa proje fikri ne kadar iyi olursa olsun gerçekleşemeyecektir.

TEYDEB'in de bakış açısı bu mantıkladır. Gerçekleşebilecek ve ticarileşebilecek AR-GE projelerini desteklemektedirler.

 

 

 

 

 

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'na Ait Sorular:

 

1.       Programın amacı nedir?

Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

 

2.       Programın kapsamı nedir?

Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

 

3.       Program başvuru koşulları nelerdir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye'de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir.

 

4.       Hangi kuruluşlar desteklenmez?

Kanuni merkezi ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin Türkiye'deki temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler bu program kapsamında desteklenmezler.

 

5.       Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

Destek süresi proje bazında azami 3 yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, TÜBİTAK'ın gerekçeli önerisi ve DTM'nin onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir.

 

6.       Programa ne zaman başvurulabilir?

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. İstenildiği zaman başvuru yapılabilir. Projenin başlama tarihi başvuru tarihinden 90 günden az olmamak üzere takip eden ayın ilk günüdür.

(ör: Başvuru tarihi 16 Eylül 2009 ise, proje başlama tarihi en erken 1 Ocak 2010 olabilir.)

 

 

7.       Programda sağlanan desteğin oranı nedir?

Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50'dir. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en çok %60olur.

 

8.       Hangi koşullarda ilave destek verilir?

İlave destek alınabilmesi için aşağıdaki koşulların var olması gerekir,

 

a)       Ar-Ge patentle sonuçlanırsa,

b)       Özgün ürünlerden kaynaklanan satış hasılatı varsa,

c)       Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarından (Türkiye'deki bir üniversite ve/veya TÜBİTAK'a bağlı kurumlardan) Ar-Ge hizmeti satın alınıyorsa,

d)       Kuruluş teknoparkta yerleşik ise,

e)       Ar-Ge faaliyeti öncelikli teknoloji alanında ise.

 

 

 

9.       Programda hangi giderler desteklenecektir?

Desteklenen gider kalemleri aşağıda yer almaktadır;

a)      Personel giderleri.

b)      Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.

c)       Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

d)      Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

e)      Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK'a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

f)        Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. (Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.)

g)      Malzeme ve sarf giderleri.

 

 

 

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'na Ait Sorular:

 

1.       Programın amacı nedir?

KOBİ'ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, KOBİ'leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

2.       Program başvuru koşulları nelerdir?

Programa başvuran firmalar KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması gerekmektedir.

Firmanın bu programa başvurmadan önce TÜBİTAK tarafından bir projesi desteklenmiş ise, bu programda en fazla bir projesi desteklenebilmektedir.

 

3.       KOBİ tanımı nedir?

İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimlerdir.

 

4.       Başvurulan proje için bir üst limit var mıdır?

Proje büyüklüğünün en fazla 400.000YTL, süresinin de en fazla 18 ay olması gerekmektedir.

 

5.       Programda sağlanan desteğin oranı nedir?

Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan destek oranı %75'dir.

 

6.       Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

Destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır.

Faturaların proje süresi içinde kalması koşuluyla, bu süreyi takip eden 6 aylık dönem içinde yapılan ödemeler, son dönemin destekleme oranı ile desteklenir.

 

7.       Programa ne zaman başvurulabilir?

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. İstenildiği zaman başvuru yapılabilir.  Projenin başlama tarihi başvuru tarihinden 90 günden az olmamak üzere takip eden ayın ilk günüdür. 

(ör: Başvuru tarihi 16 Eylül 2009 ise, proje başlama tarihi en erken 1 Ocak 2010 olabilir.)

 

8.       Programda hangi giderler desteklenecektir?

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:

a)       Personel giderleri.

b)       Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.

c)       Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

d)       Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

e)       Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK'a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

f)         Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.

g)       Malzeme ve sarf giderleri.

h)       AGY101 ve AGY301 Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İle Yeminli Mali Müşavir Giderleri. "KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları"nın 11 inci maddesine göre desteklenir.

 

9.       Programda hangi giderler desteklenmeyecektir?

 

a)       Katma değer vergisi,

b)       Her türlü kar,

c)       Fırsat maliyeti,

d)       Sermaye kullanım maliyeti,

e)       Amortismanlar,

f)         Depozitolar,

g)       Avans ödemeleri,

h)       Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,

i)         Coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

j)         Muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari giderler,

k)       Brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

l)         seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki giderler, taksi, metro ve benzeri ulaşım giderleri, yakıt giderleri,

m)     Büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar,

n)       Ofis, depo, stand, ve benzeri kiralar,

o)       İnşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri desteklenmez.

 

 

Teknoloji Ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme (Teknogirişim) Programı'na Ait Sorular:

 

1.       Programın amacı nedir?

Bu programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

2.       Program başvuru koşulları nelerdir?

Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.

 

3.       Programda sağlanan desteğin süresi ve oranı ne kadardır?

Destekleme süresi 12 ay olup, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan destek oranı %75'dir.

 

4.       Programa ne zaman başvurulabilir?

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.

 

5.       Programda hangi giderler desteklenecektir?

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:

a)       Personel giderleri,

b)       Proje personeline ait seyahat giderleri (şehirlerarası ve uluslararası uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan ulaşım, konaklama giderleri),

c)       Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d)       Malzeme ve sarf giderleri,

e)       Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

f)         Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.

g)       İletişim giderleri (internet ve sabit telefon giderleri)

h)       Ofis ve işlik kira giderleri ile ofis ve işliğe ait su, elektrik, ısıtma giderleri

i)         Yeminli mali müşavir ücretleri (Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesi"nde belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenir.)

 

6.       Programda hangi giderler desteklenmeyecektir?

f)         Katma değer vergisi,

g)       her türlü kar,

h)       fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

i)         amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,

j)         dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

k)       coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,

l)         huzur hakkı, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri,

m)     kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

n)       seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri,

o)       şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri, seyahatlerde özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan yakıt giderleri,

p)       proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı yatırımı ağırlıklı giderler vergi mevzuatındaki kanunen kabul edilmeyen giderler,

q)       inşaat ve tesisat giderleri,

r)        yurt dışından alınan danışmanlık ve diğer hizmet alımları destek kapsamı dışındadır.

 

 

(TTGV ) Teknoloji Geliştirme Desteği'ne Ait Sorular:

 

1.       Desteğin Amacı Nedir?

 

"Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesidir.

 

2.       Teknolojik Ürün nedir?

 

Teknolojik olarak yeni bir ürün, teknolojik özellikleri veya kullanım alanları daha önce üretilen ürünlerden belirgin bir şekilde farklılık gösteren ürünlerdir.

(Bu tip bir yenilik, tamamıyla yeni bir teknolojiyi veya var olan teknolojilerin yeni alanlara uygulanmasını içerebilir ya da yeni bir bilgi/bulgunun kullanıma geçirilmesinden meydana gelebilir.)

Yada

Teknolojik olarak iyileştirilen ürün, halen mevcut olup performansı ve/veya özellikleri

belirgin bir şekilde iyileştirilen üründür.

 

3.       Teknolojik Proses İnovasyonu nedir?

 

Proses İnovasyonu (Süreç yeniliği), teknolojik olarak yeni olan veya belirgin bir şekilde iyileştirilmiş üretim yöntemlerinin uyarlanmasıdır.

Bu yöntemler, geleneksel üretim yöntemleri kullanılarak üretilmesi mümkün olmayan, teknolojik olarak yeni veya iyileştirilmiş ürünlerin üretilmesine veya mevcut ürünlerin üretim verimliliğini artırmaya yönelik yöntemler olabilir.

 

4.       Destek miktarı ve oranı nedir?

Tamamı geri ödemeli olan desteğin miktarı en fazla 1.000.000 USD ve proje bütçesinin %50'sidir.

 

5.       Desteğin Şekli nedir?

Destek, %0 Faizli Döviz Kredisi şeklindedir.

Alınan komisyon ve kesintilerle ortalama yıllık %1-1,5 civarında bir maliyet oluşmaktadır.

 

6.       Geri Ödeme Koşulları nasıl?

Proje bitiminden itibaren 1 yıl ödemesiz + 3 yıl geri ödemeli şekildir.

Ödemeler 6'şar aylık dönemlerde toplan 7 taksitte gerçekleşir.

 

7.       Program başvuru koşulları nelerdir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye'de yerleşik tüm işletmeler, Sanayi kuruluşları (sanayi sicil belgesine sahip kuruluşlar) ve yazılım şirketleri

başvurusunda bulunabilir

 

8.       Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

Destek süresi azami 24 aydır.

 

9.       Programa ne zaman başvurulabilir?

Yılın her günü başvuru yapılabilir. Yaklaşık 2 aylık süreli dönemlerle değerlendirilir.

 

10.   Programda sağlanan desteğin oranı nedir?

Tamamı geri ödemeli olup, en fazla proje bütçesinin %50'si oranında destek verilir.

 

11.   Programda hangi giderler desteklenecektir?

 1. Projede görev alan personel ile ilgili giderler,
 2. Yeni/iyileştirilmiş ürün ya da proses geliştirme ile bağlantılı yeni araç, teçhizat ve yazılım alımı ile ilgili harcamalar,

c.      Teknoloji hizmet merkezleri ve enstitüleri, üniversiteler, teknoparklar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerden proje amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmet alımı ve danışmanlık masrafları,

 1. Proje kapsamında yapılan seyahat ve nakliye giderleri,
 2. Teknoloji geliştirme faaliyeti ile doğrudan ilişkili sarf malzemesi giderleri,
 3. Yeni/iyileştirilmiş ürün veya proses geliştirme ile ilgili yapılan ve TTGV tarafından uygun görülen diğer harcamalar (teknik ve ticari bilgi toplama, inovasyon faaliyetinin her adımında ürün veya proses ile ilgili pazar araştırması, haberleşme, enerji tüketimi, teknoloji ve inovasyon yönetimi konusunda personel eğitimi, patent almak için hazırlık çalışmaları ve Türk Patent Enstitüsü'ne patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuruları ile ilgili harcamalar, vb.)
 4. Proje için alınacak teçhizat ve malzemenin sigorta bedeli.

 

Yenilenebilir Enerji Desteği'ne Ait Sorular:

 

1.       Programın amacı nedir?

Sanayi kuruluşlarının yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmasını ve ilgili teknolojilerin geliştirmesini destekleyecek farkındalığın arttırılması ve kullanımın yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen projelere destek sağlamaktır.

 

2.       Program başvuru koşulları nelerdir?

Enerji kullanan, üreten veya üretim teknolojilerini geliştiren her türlü sanayi kuruluşu başvurabilir.

 

3.       Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

En fazla 18 aydır.

 

4.       Programda sağlanan desteğin miktarı, oranı ve koşulları nedir?

Destek en az 100.000$, en fazla 1.000.000$ olmak üzere %0 faizli kredi şeklindedir.

Projenin en fazla %50'si oranında destek verilir.

 

5.       Desteği Geri Ödeme Koşulları Nelerdir

Proje bitiminden itibaren 1 yıl ödemesiz süre ardından daha sonraki 3 yıl boyunca 7 eşit taksitte geri ödenir.

 

6.       Destek Alabilmek İçin Ne tür Masraflar Yapılmaktadır?

Proje başvurusu için TTGV'ye 50$ başvuru ücreti yatırılır.

Proje kabul edildiğinde, desteğinin %6'sına karşılık gelen tutar, sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV'ye ödenir.

 

 

7.       Hangi Araştırma geliştirme Aşamaları Desteklenir?

 1. Enerji Etütleri
 2. Tasarım/Kavram geliştirme
 3. Prototip üretimi
 4. Pilot tesis kurulması
 5. Entegrasyon, Kurulum ve İşletmeye alma evresi

 

8.       Programda hangi giderler desteklenecektir?

a.      Proje kapsamında öngörülen sürede çalışan personel (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel) giderleri

b.      Proje faaliyeti için satın alınan veya kullanılan alet, teçhizat, giderleri

c.      Proje faaliyeti esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri

d.      Proje faaliyeti için, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları

e.      Proje kapsamında yapılan seyahat ve nakliye giderleri

 

 

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİ Destekleri'ne Ait Sorular:

 

1.       Programın amacı nedir?

- Enerji verimliliği yatırımları önündeki finansal engellerin aşılması, enerji verimliliği yatırımlarının teşvik edilmesi

- Sanayide oldukça yüksek olan enerji yoğunluğunun düşürülerek, enerji maliyetlerinin toplam üretim üzerindeki payının azaltılması ve rekabet gücünün korunması,

- Çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılması,

- Sanayi kuruluşlarının enerji etütlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır.

 

2.       Program başvuru koşulları nelerdir?

Tüm sanayi kuruluşları başvurabilir.

 

3.       Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

En fazla 18 aydır.

 

4.       Programda sağlanan desteğin miktarı, oranı ve koşulları nedir?

Destek en az 100.000$, en fazla 1.000.000$ olmak üzere %0 faizli kredi şeklindedir.

Projenin en fazla %50'si oranında destek verilir.

 

5.       Desteği Geri Ödeme Koşulları Nelerdir

Proje bitiminden itibaren 1 yıl ödemesiz süre ardından daha sonraki 3 yıl boyunca 7 eşit taksitte geri ödenir.

 

6.       Destek Alabilmek İçin Ne tür Masraflar Yapılmaktadır?

Proje başvurusu için TTGV'ye 50$ başvuru ücreti yatırılır.

Proje kabul edildiğinde, desteğinin %6'sına karşılık gelen tutar, sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV'ye ödenir.

 

 

7.       Hangi Araştırma geliştirme Aşamaları Desteklenir?

a.      Enerji Etütleri

b.      Tasarım/Kavram geliştirme

c.      Prototip üretimi

d.      Pilot tesis kurulması

e.      Entegrasyon, Kurulum ve İşletmeye alma evresi

 

8.       Programda hangi giderler desteklenecektir?

 1. Proje kapsamında öngörülen sürede çalışan personel (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel) giderleri
 2. Proje faaliyeti için satın alınan veya kullanılan alet, teçhizat, giderleri
 3. Proje faaliyeti esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri
 4. Proje faaliyeti için, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları
 5. Proje kapsamında yapılan seyahat ve nakliye giderleri

 

 

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Desteklerine Ait Sorular:

 

1.       Programın amacı nedir?

Gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi prensibi ile tüm üretim süreçlerinin gözden geçirilerek, firmanın rekabet gücünün artırılması ve çevreye etkinin en aza indirilmesidir.

 

2.       Program başvuru koşulları nelerdir?

Yoğun enerji, kimyasal, su, hammadde kullanımı ve atık üretimi sebebiyle çevreye olumsuz etkisi fazla olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar.

 

3.       Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

En fazla 18 aydır.

 

4.       Programda sağlanan desteğin miktarı, oranı ve koşulları nedir?

Destek en az 100.000$, en fazla 1.000.000$ olmak üzere %0 faizli kredi şeklindedir.

Projenin en fazla %50'si oranında destek verilir.

 

5.       Desteği Geri Ödeme Koşulları Nelerdir

Proje bitiminden itibaren 1 yıl ödemesiz süre ardından daha sonraki 3 yıl boyunca 7 eşit taksitte geri ödenir.

 

6.       Destek Alabilmek İçin Ne tür Masraflar Yapılmaktadır?

Proje başvurusu için TTGV'ye 50$ başvuru ücreti yatırılır.

Proje kabul edildiğinde, desteğinin %6'sına karşılık gelen tutar, sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV'ye ödenir.

 

 

7.       Hangi Araştırma geliştirme Aşamaları Desteklenir?

a.      Enerji Etütleri

b.      Tasarım/Kavram geliştirme

c.      Prototip üretimi

d.      Pilot tesis kurulması

e.      Entegrasyon, Kurulum ve İşletmeye alma evresi

 

8.       Programda hangi giderler desteklenecektir?

a.      Proje kapsamında öngörülen sürede çalışan personel (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel) giderleri

b.      Proje faaliyeti için satın alınan veya kullanılan alet, teçhizat, giderleri

c.      Proje faaliyeti esnasında kullanılan malzeme ve diğer sarf giderleri

d.      Proje faaliyeti için, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları

e.      Proje kapsamında yapılan seyahat ve nakliye giderleri

Adana'da bununan ofisimize sizi kahve içmeye bekliyoruz!

 

Daha detaylı bilgi için lütfen

0322 235 57 53